ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 - ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรกของปี 2564
 - xxx
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมางานเอกสารด้านสาธาณูปโภคฯ เดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินฯ เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - รายงานการประชุมประจำเดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology