ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
สภา อบต.ขามทะเลสอ
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
 - ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 64
 - ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 64 ครั้งที่ 1
 - ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 64 ครั้งที่ 2
 - ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 64 ครั้งที่ 1
 - ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 64 ครั้งที่ 2
 - ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
 - ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
 - ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญแรก ปี 63 ครั้งที่ 1
 - ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญแรก ปี 63 ครั้งที่ 2
 - ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/63 ครั้งที่ 1
 - ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/63 ครั้งที่ 2
 - ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/63 ครั้งที่ 1
 - ประกาศรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1/2562 ครั้งที่ 2
 - ประกาศรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2562 ครั้งที่ 1
 - ประกาศรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2562 ครั้งที่ 2
 - ประกาศรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2562 ครั้งที่ 3
 - ประกาศรายงานประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1ปี 2562
 - ประกาศรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3/2562 ครั้งที่ 1
 - ประกาศรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3/2562 ครั้งที่ 2
 - ประกาศรายงานประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2ปี 2562 ครั้งที่1
 - ประกาศรายงานประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2ปี 2562 ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology