องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) และสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากกรณีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ

...

ไฟล์