หัวหน้าส่วนราชการ

นายวิชัย สุรินทร์
ปลัด อบต.ขามทะเลสอ 
โทร.088-5952824

นายอำพล โทษา
รองปลัด อบต.ขามทะเลสอ 
โทร.080-3790978

นางวาสุณี โทษา
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางอารมย์ ทับพร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายกิตติศักดิ์ เมืองแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน