ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดเผาในที่โล่ง เผาเศษวัชพืช โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร

...

ไฟล์