ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น

...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-333415

ไฟล์