ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น *สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 044333415

...

ไฟล์