ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

ไฟล์