นายประพัด ขาขุนทด นายก อบต.ขามทะเลสอ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุม อำเภอขามทะเลสอ พน้อมชี้แจ้ง และรณรงค์คัดแยกขยะ

นายประพัด ขาขุนทด นายก อบต.ขามทะเลสอ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุม อำเภอขามทะเลสอ พน้อมชี้แจ้ง และรณรงค์คัดแยกขยะ

...