ท่านชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนภายในครัวเรือน บ้านบึงขามทะเลสอ หมู่ที่ 9 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

ท่านชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนภายในครัวเรือน บ้านบึงขามทะเลสอ หมู่ที่ 9 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

...