คณะผู้บริหาร

นายประพัด ขาขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ 
โทร.098-5849613

นายชน เทศสูงเนิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทร.085-2064221
นายพัลลภ โพธิ์ศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทร.088-3723654

นางวิมล พิมพ์ศิริ
เลขานุการนายก
โทร.085-7781418

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน