กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางจริญธรณ์ กีรัตยากุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวพัสตราภรณ์ แอนเพชร
ครู

นางสาวพรพิมล แซ่เฮง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพุทธชาติ เพียรทำดี
ผู้ดูแลเด็ก

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน