ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรื่อง วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-01-2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-01-2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-12-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-12-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-12-2564
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านน้อยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-12-2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (นมกล่องยูเอชที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-11-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-11-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-11-2564
หน้าแรก 2 3 4 5 6 7
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology