องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ จัดประชาคม (พ.ศ.2566-2570) ในระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการส่งเสริม การร่วมคิด ร่วมทำ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และเป็นการรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 17-06-2022 00:00:00


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology