องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ นำโดย นายพัลลภ โพศรี รองนายก พร้อมด้วย ประธานสภาฯ เลขานุการนายกฯ สมาชิก อบต.ม.3 ส.อบต.ม.4 ดำเนินการช่วยเหลือเยี่ยวยา ผู้ประสบเหตุวาตภัย

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 05-05-2022 00:00:00


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology